KONTAKT FORMAUnesite znakove sa slike

 

Direktor
Manager Dalibor Miloš dalibor.milos@unistelekom.ba
     
Management
Tehni?ki direktor Damir Bule damir.bule@unistelekom.ba
Direktor kvalitete Marica Kresi? marica.kresic@unistelekom.ba
Marketing Marina Prskalo marina.ph@unistelekom.ba
     
Prodaja i ra?unovodstvo 
Voditelj prodaje Zdravka Drenjak zdravka.dreznjak@unistelekom.ba
     
Tehni?ka podrška 
Tehni?ke info. Dubravko Miloš dubravko.milos@unistelekom.ba
Centrale Toni Bandi? toni.bandic@unistelekom.ba
Pristupna oprema Marija Bandi? marija.bandic@unistelekom.ba
RR Dubravko Miloš dubravko.milos@unistelekom.ba
Instalacije i pribor. Ante Vrlji? ante.vrljic@unistelekom.ba