Novosti

Prezetacija "FIBER TO THE X".


U sklopu kontinuiranog educiranja svojih korisnika, UNIS Telekomunikacije će održati prezetaciju "FIBER TO THE X".

UNIS Telekom će i ove godine imati svoj štand na Međunarodnom Sajmu Mostar Fair 2010.


UNIS Telekom će i ove godine imati svoj štand na Međunarodnom Sajmu Mostar Fair 2010. Novosti i aktivnosti će obilježiti ovogodišnji nastup na sajmu:

UNIS Telekom d.d. je partner prvog "Sajma informacijskih tehnologija "SIT"


UNIS Telekom d.d. je  partner prvog "Sajma informacijskih tehnologija "SIT"  koji će se održati u Širokom Brijegu  26. i 27. ožujka 2010. godine