ISO 9001:2000

 

Godine 2000 UNIS Telekom je certificiran za ISO 9001:2000

Nakon uspješno provedenog certifikacijskog audita, 12.06.2000g., firma UNIS Telekom d.d. je dobila Certifikat ISO 9001:2000, kojim se potvr?uje da je sistem upravljanja kvalitetom uveden u sve segmente našeg poslovanja. Tokom cijele povijesti poduze?a, cilj UNIS Telekom-a je bio neprekidno poboljšanje kvalitete poslovanja i usluga, što je podrazumijevalo primjenu sistema upravljanja kvalitetom u svim poslovnim aktivnostima, od ideje, analize i razvoja, sve do implementacije, prodaje i pra?enja proizvoda na trištu. Sretni smo što je dobiveni Certifikat potvrdio sva naša dosadašnja zalaganja. Cilj svih budu?ih poslovnih aktivnosti i dalje ?e biti pove?anje zadovoljstva korisnika naših usluga, kao i naših poslovnih partnera.

Certifikacijski audit je provela firma Bureau Veritas Croatia.