O nama

O nama O nama

 

 

O nama

Poduze?e UNIS Telekom d.d. je osnovano 1977. godine na temeljima „Dogovora o dugoro?noj proizvodno-tehni?koj suradnji“ sa švedskom tvrtkom ERICSSON za program telekomunikacijske opreme.

Godine 1987. je zaklju?en ugovor sa norveškom tvrtkom NERA AB za program radio odašilja?ke opreme srednjeg i velikog kapaciteta.

Svi postignuti ugovori su i danas na snazi.

UNIS Telekom je organiziran kao dioni?ko društvo.

Tokom ratnih, devedesetih godina, iako je UNIS Telekom izgubio gotovo svu materijalnu imovinu, tvrtka nije prestajala sa radom. Zahvaljuju?i svojim uposlenicima koji su tokom tih ratnih godina pokazali veliki entuzijazam i hrabrost u nastojanju oÄuvanja poslovanja svoje tvrtke, UNIS Telekom je izrastao iz tih ratnih godina u vode?u tvrtku u Bosni i Hercegovini na polju pruanja telekomunikacijskih rješenja. Zahvaljuju?i ovakovom profesionalnom odnosu UNIS Telekom nije izgubio dodir sa svojim kupcima i partnerima i sada se nalazi na vrhu bosanskohercegova?ke telekomunikacijske scene.

Projektima koje danas izvodi sa svojim partnerima , UNIS Telekom pokušava svoje kupce uvezati i pribliiti svojim suvremenim rješenjima u Svijetu i tako preobraziti telekomunikacijsko trište u Bosni i Hercegovini u moderno i napredno trište, kakvo ono treba da bude, i na mjestu kome ono pripada.

Neprekidnom edukacijom i ceritficiranjem svog uposlenog kadra, UNIS Telekom odrava prednost pred svim modernim poduze?ima iste vrste u regionu.

Ovakvom orijentacijom UNIS Telekom je praktiÄno jedina tvrtka na podru?ju Bosne i Hercegovine koja svojom paletom proizvoda pokriva cijelo trište - od malih potroša?a, ku?nih korisnika, do najviših korporativnih kupaca.

Korištenjem usluga UNIS Telekom-a sklapate ugovor sa kvalitetnim i konkurentnim poduze?em koje ?e vaše zahtjeve pretvoriti u rješenje od koga ?e vaša tvrtka imati dugoro?nu korist i višenamjensku uštedu.