Reference

 

 

Referentni poslovi UNIS Telekom-a su ogromna lepeza znanja, komunikacije, kvalitete i profesionalizma.

 

Ovo su neke brojke kojim mnogi zavide:

Prodaja                                                                                                                       

RR ure?aji: RR PtP oprema: 1000 hopova, RR PtMP: 500 BS; 600 CPE                         

Pristupna oprema: 200.000 portova (PDH, SDH)                                                          

Oprema za napajanje: 1000 sustava i 600 baterijskih kompleta                             

Terminalni ure?aji: 50.000 STB, 100.000 ADSL modema, 50.000 VoIP GTW                  

Pasivna oprema: 10.000 bakrenih i opti?kih spojnica, 1 mil. regleta...

 

Instalacija                   

RR PtP oprema: 900 hopova                                                                                     

RR PtMP oprema: 500 BS, 1200 CPE                                                                        

Ispravlja?i: 450 ispravlja?a; 450 baterijskih kompleta                                                

2G RBS: 150 za Eronet                                                                                                

3G RBS: 250 za BHT i 250 za Eronet

 

Održavanje  

BH Telecom: trogodišnji ugovor za održavanje RR i pristupne opreme.                      

HT Eronet: Godišnji ugovor za održavanje RR i pristupne opreme                             

IDDEEA-e (PtP, PtMP i napajaÄku opremu)