Usluge

Usluge Usluge

 

Consulting:

Svojim iskustvom, uz suradnju korisnika, definiraju se njegove potrebe i planira se daljnji razvoj. U sklopu definiranja potreba, prepoznaju se zahtjevi prema kvaliteti usluge, sigurnosti, nadzoru i upravljanju infrastrukturom, skalabilnosti, modularnosti.

Ukoliko korisnik posjeduje infrastrukturu zajedni?ki ?emo analizirati njene mogu?nosti i definirati smjernice za daljnji razvitak.

Kao rezultat svega izradit ?emo projektnu dokumentaciju na osnovu koje se implementiraju eljena rješenja.

Dugogodišnje iskustvo, školovani i certificirani stru?njaci u UNIS Telekom-u garancija su dobre usluge našeg poduze?a.

Upravljanje projektima:

elite li izgraditi novo ili razviti postoje?e telekom okruenje prema projektnom zadatku koje je prilago?eno vašim potrebama,dovoljno je da sve segmente upravljanja projektom prepustite nama.

Za vas ?emo projektom upravljati prema unaprijed definiranim pravilima i prema pozitivnim me?unarodnim iskustvima. Redovito ?emo vas izvještavati o realizaciji i shodno rezultatima usmjeravati projekt u ispravnom smjeru.

Usluga upravljanje projektima dio je zaokruene cjeline usluga koje nudimo, a u sebi objedinjuje savjetovanje, projektiranje, izvo?enje, odravanje, podršku i druge usluge.

Prodaja:

Prodaja, kao aktivnost našeg poduze?a je osnovni temelj naše usluge. Uz naše ininjere, zajedno sa našim stru?njacima, definirani projekt ?e se preto?iti u ponudu koja ne?e opteretiti vaše poduze?e nepotrebnim troškovima, a sve u cilju da stvorimo povjerenje prodavac-kupac, gdje idu?i put ne?ete lutati i traiti bolju ponudu, jer najbolja ponuda vas o?ekuje upravo u UNIS Telekom-u.

Instalacija:

Najve?i instalacijski tim telekomunikacijskih rješenja u Bosni I Hercegovni posjeduje upravo UNIS Telekom. 5 terenskih vozila, 15 obu?enih instalatera, podranih od 5 ininjera koji ih prate na terenu, ulijeva povjerenje svakog našeg korisnika usluga u to da ?e se posao obaviti kvalitetno i u ugovorenom roku.

Kvalitetu naše uluge potvr?uju svi naši korisnici usluga za koje smo instalirali na stotine, linkova, baznih stanica, sustava napajanja, servera i ostale opreme instalirane diljem Balkana.

Odravanje:

Odravanje sustava je uvjet kojim se osigurava njegovo optimalno funkcioniranje bilo da se radi o jednostavnim ili naprednim rješenjima.

Kako bismo vam omogu?ili nesmetani rad i fokusiranje na svoje osnovne djelatnosti, nudimo uslugu odravanje vaših sustava.

Odravanje sustava obavljamo najmodernijim softverskim i hardverskim alatima i redovito vas izvještavamo o njegovom stanju. Na osnovu opaanja upozoravamo vas o mogu?im problemima i predlaemo moguća rješenja za otklanjanje problema ili nadogradnju sustava.

Odravanje vašeg sustava obavljaju naši vrhunski stru?njaci.

Obuka:

Veoma zna?ajno mjesto zauzima i obuka korisnika. Ona podrazumeva njihovo osposobljavanje za samostalno korištenje opreme koju je instalirao UNIS Telekom.

Obuka korisnika obuhvata: obuku na licu mjesta, obuku operatorskog osoblja, obuku osoblja za odravanje sistema.

UNIS Telekom svojim korisnicima organizira razli?ite kurseve, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu, a sve u cilju potpune edukacije osoblja koje ?e odravati sustave koje smo instalirali.