Vizija i misija

Vizija i misija

 

Vizija

 

Biti vode?e poduze?e na trištu koje znanjem, odnosom prema kupcu i prihodima me?u poduze?ima u Bosni i Hercegovini i šire u jugoisto?noj Europi, te prepoznatljivim partnerskim pristupom, ostvaruje više.

Misija

Pruanje visokokvalitetne komunikacijske usluge na terenu koja osvaja povjerenje svojih kupaca i partnera.